ปัจจัยทางกายและใจที่ทำให้สุขภาพดี

ปัจจัยทางกายและใจที่ทำให้สุขภาพดี

การมีสุขภาพดีไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นคนที่มีกล้าม หรือเป็นคนที่มีรูปร่างแข็งแรง แต่การที่เรามีสุขภาพดีมันประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่าง สามารถแบ่งได้ดังนี้

  1. 1. ร่างกายที่แข็งแรง คือปัจจัยแรกที่จะช่วยให้เรามีสุขภาพดี เพราะถ้าหากเรามีอุปสรรคทางด้านกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วย ถึงความพิการ อาจทำให้สุขภาพของเราไม่สมบูรณ์แข็งแรง และต้องมีสิ่งแวดล้อมรอบกายที่ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพจิต ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณดูหนังโป๊เเล้วเกิดความสบายใจและสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างที่ตัวเองต้องการ
  2. 2. สุขภาพจิตแข็งแรง หมายถึงจิตใจที่มีความสงบสุขมีความสุขรื่นเริงมีความเมตตาต่อมนุษย์และสัตว์มีสติรู้ว่ากำลังทำสิ่งใดอยู่ สามารถวิเคราะห์และสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ จัดการอารมณ์ความรู้สึก เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน นั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตแข็งแรง บางครั้งเราไม่สามารถปล่อยวางความเครียดได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่จะช่วยคุณได้คือการดูหนังโป๊นั่นคืออีกนึงปัจจัยที่สามารถทำให้สุขภาพจิตของคุณดีขึ้นได้เพราะหนังโป๊สามารถช่วยลดความเครียดให้คุณได้
  3. 3. สภาพแวดล้อม ที่สนับสนุนให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี จัดว่าเป็นปัจจัยที่มีส่วนสำคัญต่อสภาพจิตใจของแต่ละคนอย่างมาก เพราะถ้าหากเราอยู่ในสังคมที่ดีก็จะมีความสุข รวมถึงการสร้างสังคมที่ดีโดยเริ่มได้จากตัวเราเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่เป็นบุคลากรคุณภาพไม่เห็นแก่ตัวเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคม ถ้าเราสามารถเข้าใจระบบของสังคมหรือสามารถปรับตัวเข้าหาสังคมได้ ก็จะทำให้สภาพแวดล้อมรอบตัวของเราส่งเสริมสุขภาพที่ดีเพิ่มขึ้นไปอีก
  4. 4. ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและศีลธรรม-จริยธรรมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต หมายถึงเมื่อทำความดีจะส่งผลให้จิตใจของเราเป็นสุขไม่เกิดกิเลสไม่โลภมากพอใจในสิ่งที่เป็นไม่อิจฉาริษยารวมถึงเป็นคนที่มีจิตใจผ่องใส ลงไปถึงมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ในเพื่อนมนุษย์มีความเห็นอกเห็นใจผู้ที่ยากไร้กว่าและพยายามทำตนให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากไม่สบายใจก็สามารถใช้หนังโป๊ในการลดความกดดันได้

จะเห็นได้ชัดว่าคำว่าสุขภาพดีไม่ได้แปลว่าการมีร่างกายที่แข็งแรงเพลงอย่างเดียวแต่หมายถึงการที่มีจิตใจมีสังคมรอบข้างและการมีความคิดที่ดีนั่นถึงแปลว่าเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ เป็นสิ่งที่หายากที่สุดในปัจจุบันคือการที่มีสุขภาพดีทั้งสี่มิติที่กล่าวมาเพราะว่าในปัจจุบันสุขภาพจิตที่แข็งแรงสุขภาพจิต ของสังคมรอบข้างที่ดีถือว่าเป็นเรื่องที่หายากมากในปัจจุบันจึงทำให้หลายคนที่เจอกับสังคมที่ไม่ดี ซ้อมฝนเสียต่อสภาพจิตใจจนมันส่งผลกระทบไปยังสุขภาพร่างกาย แม่จะไม่ได้เห็นภาพในทางตรงแต่หากร่างกายของเราขาดแรงใจที่ดีมันก็จะทำงานได้ไม่เต็มที่

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top